Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Nyheter och bloggar

Kontakta oss

CCTV Övervakningskamera som är tillämplig i Marine/Harbour

Utmaningen

Video övervakningssystem i många anläggningar, särskilt i havs- och hamn, kräver korrosiva utrymmen för att klara den korrosiva och hårda miljön.För marina tillämpningar skulle t.ex. korrosion av saltvatten lätt orsaka rost och skada systemet.Samma utmaning möter man också i inomhustillämpningar där den sanitära miljön är viktig som livsmedelsbearbetning, tillverkning av rena rum, eftersom korrosiva kemiska rengöringsmedel kan användas för att säkerställa att operationsområdet är rent.

På grund av den ofrånkomliga korrosiva miljön och dess höga värde finner man ett mycket hållbart men flexibelt video övervakningssystem .för dessa kritiska anläggningar från , Leverantörer av övervakningssystem blir svåra men avgörande.


Marine_Harbour.png


Lösning

Konstruktion för att motstå den mest frätande miljön, BIT- CCtV-serien av rostfritt stål/ explosionsskyddad serie ger dig flexibilitet att uppgradera den lämpligaste kameran för ditt fall.Hög hållbarhet och enkla rena egenskaper hos rostfritt stål förhindrar skador på korrosivt material, fukt från installationsområdet.Kvävefyllning är också frivilligt för att ytterligare undvika inre korrosion och minska risken för explosion.