Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Ljus- tjänstgöringsskytt – Skifthuvuden/enheter

I och med teknikens utveckling har den tunga delen av tippen med olika brister sakta dragit sig tillbaka från historiens skede och ersatts av en mindre dimensionell enhet med lätt last med mindre utrustning, lättare vikt och högre integrering.Pan- lutande huvudenheter kategoriseras vanligtvis i termer av belastningskapacitet, vilket är det viktigaste som användarna måste överväga när de väljer det högra pangbladet.

Hela maskinens vikt är mindre, som lätt kan bäras av en person.Pannkhuvudet/positionsledaren är uppdelat i lätta funktioner, medeltunga och tunga uppgifter beroende på den maximala vikten av föremål som ett tipphuvud kan belasta.I våra pannor med lutande huvud, nedan, finns lätta bakåtlutande huvuden/positionsgivare:SCPTB0Det rekommenderas starkt att skicka ett e-postmeddelande tillsales@bitccTV.com med dina detaljerade tekniska krav och specifikationer, så att du får ditt perfekt anpassade pansida för din lösning/projekt.

Nyheter och bloggar

Kontakta oss

Leave us Message